Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
Mt 11,11-13

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
J 3,3-7

Wyraźne rozróżnienie tego, co cielesne od tego co duchowe, tego co dotyczy starego przymierza od tego co dotyczy nowego przymierza.

Jest wyraźna granica między światem zmysłowym, podległym naszemu intelektowi, rozumowi i woli, światem, który poznajemy poszerzając naszą wiedzę, a światem duchowym, który jest darem dobrego Boga dla tych, którzy uwierzyli.

Jak się rodzimy w ciele do życia zmysłowego i rozumnego, tak trzeba żebyśmy się narodzili z Ducha do życia duchowego w Królestwie Bożym.

Nie ma zbytniego sensu, gdy się uwierzyło Bogu i dobrej nowinie o Królestwie, żeby pozostawać jedynie na poziomie poznania intelektualnego.

Jest więcej!

Istnieje rzeczywistość Królestwa Bożego, rzeczywistość duchowa, o której Jezus mówi, że

ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają.
Mt 11,5

Granicą przejścia jest chrzest Duchem, zanurzenie w Duchu Świętym (nie mylić z bierzmowaniem, czy konfirmacją). Ten kto z Ducha Świętego rodzi się na nowo poznaje rzeczywistość duchową przez poddanie się tchnieniom Ducha. To Duch Święty, jak wiatr, prowadzi go tam gdzie On chce i kiedy On chce. Tego nie zrozumie ten, kto tego nie doświadczył,  choćby miał nie wiem jaką wiedzę na temat Boga, choćby znał całe Pismo Święte na pamięć.

Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem.
J 6,63

Dziękuję Ci Ojcze za dar nowego narodzenie i, że spodobało Ci się, Duchu święty, dać mi nowe życie.

Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie spodobało.
Mt 11,25-26

Granica do przejścia