Doktryny,

Czytając doktrynalne wypowiedzi różnych „namaszczonych” kaznodziei, mówców, liderów, księży i pastorów, nieuchronnie dochodzę do wniosku, że: Z tekstu Pisma Świętego, jak się bardzo chce, można wywieść i „udowodnić” dowolną, najgłupszą nawet doktrynę religijną. Dyskutowanie ze współczesnymi poganami (ludźmi niewierzącymi) na tematy