Modlitwa o uzdrowienie w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 17:00.

Uzdrowienie, wstawiennictwo, modlitwa prorocza. Modlimy się indywidualnie lub grupowo.

Od dwóch lat zbieramy się w każdą sobotę na wspólne czytanie Pisma Świętego i modlitwę. Wierzymy, że Jezus wzywa nas do posługi uzdrawiania, zgodnie z poleceniem jakie dał uczniom:
“Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)
Jeśli potrzebujesz uzdrowienia fizycznego lub duchowego, jeśli chcesz doświadczyć pozytywnej zmiany w Twoim życiu – przyjdź do nas.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. (Hbr 13,8)

Zatem i dziś, gdy Mu powiesz: “Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić”, On Ci odpowie: “Tak chcę, bądź uzdrowiony”.

Przyjdź w sobotę do nas i sam się przekonaj!

Czytaj więcej

tel. 601 899 323
email: info@wiaraimoc.org
www.wiaraimoc.org