Wizja,

To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość. Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Jr 33,2-3 Poprosiłem i otrzymałem! Pan pokazał mi Jezusa zstępującego na ten teren