To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość. Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz.

Jr 33,2-3

Poprosiłem i otrzymałem!

Pan pokazał mi Jezusa zstępującego na ten teren i do tego czasu, i obejmującego władzę i panowanie nad tym miejscem. Jezus był jak taran torujący drogę zastępom Jego Królestwa – gdzie on szedł, gdzie się skierował, tam Jego przeciwnicy rozstępowali się na boki.
Potem Jezus był jak gigantyczny suwak otwierający zamek błyskawiczny nieba nad nami. W miarę, jak się przesuwał i rozsuwał materię, coraz więcej światła z nieba padało na naszą ziemię. Światło Jezusa było tak jasne, że oślepiało wszystkich Jego przeciwników.

Wizja,