Nagroda

Przyjaciel prosił mnie, żebym mu pokazał miejsca w biblii, które potwierdzają, że Bóg chce nas nagradzać. Trochę poszperałem i poniżej zamieściłem kilka takich miejsc. Najpierw Stary Testament. Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu: „Nie bój się,