W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu.

Ps 130,5-6

Czym jest nadzieja?

Według Słownika Języka Polskiego:

  • nadzieja = oczekiwanie spełnienia czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistni,
  • nadzieja = możliwość spełnienia czegoś.

Według psychologii:

  • nadzieja = życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewności, że tak się stanie,
  • nadzieja = złożenie dwóch składników: siły pragnienia oraz szansy spełnienia pragnienia.

Biorąc pod uwagę te dwa czynniki zrobiłem tabelkę, która przedstawia, co się dzieje w przypadku sukcesu lub porażki, gdy mamy różne siły pragnień i różne szanse spełnienia. Możesz sobie to przemyśleć, w przypadku nadziei, którą ty żywisz w twoim sercu.

nadzieja

Czym jest nadzieja?
Tagi: