Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na drwiny, nie mają w nim upodobania. (…) Albowiem od najmniejszego do największego, wszystkich ogarnęła żądza zysku: od proroka do kapłana – wszyscy popełniają oszustwa. Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: Pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Okryci są hańbą, gdyż postępowali obrzydliwie. Co więcej, zupełnie się nie wstydzą, dlatego upadną wśród tych, co mają upaść, runą, gdy ich nawiedzę – wyrocznia Pana.
Jr 6,10-15

Ojcze, gdzie są ci, którzy szukają Ciebie?

Gdzie są ci, którzy mają upodobanie w Twoim Słowie?

Gdzie jest jedność wierzących, będąca znakiem Twojej Jezu obecności?

Tak, jak było kiedyś za Jeremiasza, tak jest i dziś.

Gdzie są szukający Pana?
Tagi: