Miłość

Parę słów o miłości: Miłość to dawanie, obdarowywanie drugiego człowieka życiem, zdrowiem, radością nadzieją. Miłość nie zamyka lecz uwalnia. Miłość nie ogranicza, lecz znosi ograniczenia. Miłość jest ciśnieniem, które od wewnątrz rozsadza wszelkie zaskorupienie, wszelką zatwardziałość. Miłość jest siłą, która