Przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom.

Ef 3,3-5

Wcześnie, w tym samym liście Paweł pisze (Ef 2,20):

Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

Tajemnice Boże, zarówno te ponadczasowe, dotyczące całego Ciała Chrystusa, jak i te dotyczące aktualnego stanu wspólnot, kościołów, są objawiane przez Boga Jego wybranym apostołom i prorokom. Oznacza to że:

  • Prorok –> wie, jaki jest stan kościoła i jakie są zamiary Boga,
  • Apostoł –> wie, jak i kiedy to objawienie wprowadzić w życie.
Apostoł i prorok
Tagi: