Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą; według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz? W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską, i dano mi jeszcze większy zakres władzy. Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwością, tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć.

Dn 4,31-34

Na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask.

Autorytet jaki masz, sukces, którego doświadczasz, twoje powodzenie u ludzi, twoja mądrość – wszystko co się składa na tzw. „blask”, który roztaczasz wokół siebie, jest ci dane jedynie na chwałę Bożego panowania. Blask, który roztaczasz jest odbiciem Jego chwały, a źródłem tego blasku jest zamieszkujący w tobie Bóg – Duch Święty.

Święty Paweł miał tego doskonałą świadomość, gdy pisał w liście do Galatów:

Paweł, powołany na apostoła nie przez ludzi, ani za pośrednictwem człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wskrzesił Go z martwych ( … ). Spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie.

Gal 1,1 oraz 15-16

Blask Jezusa
Tagi: