Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna Mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan.
Jr 9,22-24

Tę postawę serca miał właśnie święty Paweł, gdy mówił:

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim.
Flp 3,8

O tym mówił Jezus, gdy wysławiał Ojca mówiąc:

Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.
Łk 10,21

Zatem nastawiam kompas mojego życie na poznanie Jezusa, a nie na pełnienie dobrych uczynków.

Bylebym poznał Pana
Tagi: