W tym czasie Abimelek wraz z dowódcą swego wojska Pikolem powiedział do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Teraz więc przysięgnij mi tu na Boga, że nie postąpisz zdradliwie wobec mnie ani mego syna, ani mego wnuka. Ale według miłosierdzia, które ci okazałem, postąpisz ze mną i z ziemią, w której jesteś przybyszem.

Sposób w jaki żył Abraham, jego czyny, jego postępowanie, jego decyzje, sposób działania w różnych sytuacjach, były tak inne, niż współczesnych mu ludzi, że nawet obcy, nieznający Boga ludzie, rozpoznawali, że z Abrahamem jest Bóg, że w tym co czynił Abraham można było rozpoznać obecność Boga. Błogosławieństwo, które wcześniej Bóg obiecał Abrahamowi, stało się widoczne, rozpoznawalne we wszystkich jego działaniach.

W momencie, gdy przyszedł do niego Abimelek i mu to oznajmił, Abraham miał ponad 100 lat, a za sobą ponad 25 lat przebywania w obecności Boga (pierwszy raz Bóg przemówił do niego w Ur Chaldejskim, gdy miał 75 lat).

Abraham zaufał Bogu, Jego słowu i był mu wierny przez ponad 25 lat. Przez ponad 25 lat modlił się codziennie, przebywał w Bożej obecności, pozwalał, by Bóg zmieniał jego wnętrze. Przez ponad 25 lat przebywania z Bogiem, upodobnił się do Niego i stało się to widoczne dla innych. Bóg stał się rozpoznawalny dla innych przez Abrahama.

A jak jest w moim życiu? Czy ci, którzy widzą moje działania, rozpoznają we mnie Boże błogosławieństwo?

Bóg widoczny w Abrahamie
Tagi: