Nagroda

Przyjaciel prosił mnie, żebym mu pokazał miejsca w biblii, które potwierdzają, że Bóg chce nas nagradzać. Trochę poszperałem i poniżej zamieściłem kilka takich miejsc. Najpierw Stary Testament. Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu: „Nie bój się,

Pasterz

Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz pasterzom: Tak mówi PAN BÓG: Biada pasterzom Izraela, którzy pasą samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść owiec? Spożywacie mleko, okrywacie się wełną, zabijacie tłuste sztuki, ale owiec nie chcecie paść.