(3) Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?
(4) Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.
(5) Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
(6) Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.

Ps 24,3-6

Mamy tu prosty schemat działania Bożego:
  • w. 3 – wezwanie: Bóg pragnie naszej bliskości, więc wzywa nas, żebyśmy weszli na Jego świętą górę i przebywali w świętym miejscu, Ziemi Obiecanej, razem z Nim. Taki jest zamiar Bożego serca, byśmy byli razem z Nim, tam gdzie On przebywa. Ten zamiar kieruje do człowieka, jako wezwanie do szukania Pana.
  • w. 6 – nawrócenie: Człowiek, który usłyszał to wezwanie, zaczyna tęsknić i szukać oblicza Boga.
  • w. 4 – przemiana życia: Szukanie Pana, zwrócenie się do Boga, jest procesem „upamiętania”, podczas którego Bóg może przemieniać nasze serca i charaktery, nasze myśli i intencje, abyśmy się stali synami Bożymi.
  • w. 5 – zbawienie: I wtedy Bóg może namaścić człowieka błogosławieństwem  i nagrodą Zbawiciela – życiem wiecznym z Nim.

A wszystko to, począwszy od rozmiłowanego w człowieku BOŻEGO ZAMIARU, przez darmo daną ŁASKĘ przemiany człowieka, aż po NAGRODĘ życia wiecznego z Nim, jest:

JEGO DZIEŁEM W CZŁOWIEKU.

Wszystko mamy za darmo, wystarczy chcieć, wystarczy oddać Jezusowi życie – wtedy Duch Święty wykonana w nas resztę, bo jesteśmy Jego dziełem:

ŁASKĄ bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Ef 2,8-10

Jak działa Bóg
Tagi: