Dobry wybór

Okażę moją chwałę przez to, co uczynię faraonowi, całej jego armii, jego rydwanom i jego jeźdźcom. Egipcjanie przekonają się, że Ja jestem PANEM, gdy okażę moją chwałę przed faraonem, jego rydwanami i jego jeźdźcami.
Wj 14, 17b-18

Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze, i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie.
Wj 14, 16

Do nas należy wybór, po której stronie chcemy być. Czy po stronie Egipcjan – ludzi o twardym karku, którzy nie chcieli uznać Boga, pomimo, że widzieli Jego działanie i na własnej skórze doświadczyli Jego mocy? Czy po stronie Izraelitów – ludzi, którzy uwierzyli obietnicy dotyczącej Ziemi Obiecanej, jaką złożył im Bóg, zaufali Mu i poszli za Nim?

Każdy w swoim życiu dokonuje wielu wyborów. Ale są wybory, które bezpośrednio prowadzą do śmierci albo życia.

Wybór Egipcjan, którzy zatwardzili swoje serce i nie uznali Boga, doprowadził ich do śmierci w falach morza. Wybór Izraelitów, którzy zaufali Bogu, doprowadził ich na drugi brzeg morza, do miejsca nowego życia, wyzwolenia od niewoli, jakiej dotąd zaznawali.

W Księdze Powtórzonego Prawa Pan mówi:

Spójrz! Oto kładę dzisiaj przed tobą życie i powodzenie, oraz śmierć i nieszczęście. (…) Biorę dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię: położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! Wybieraj życie, abyś żył i ty, i twoje potomstwo, miłując twego Boga, Jahwe, będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego; od tego bowiem zależy twoje życie i długość twych dni …

Pwt 30, 15-20

Bóg jest dobry i chce naszego dobra. Wie, że życie będzie nas stawiać przed wyborami i nie jest Mu obojętne co wybierzemy. On chce, żebyśmy wybierali dobro, życie z Nim, po Jego stronie morza, po stronie wolności.

Czy życie z Nim oznacza, że mamy obowiązek spełniać dobre uczynki i dbać o naszą moralność? Nie, Bóg mówi, że życie z Nim oznacza miłość do Niego i przylgnięcie do Niego.

Czy życie z Bogiem oznacza, że mamy teraz słuchać kapłana, lidera, pastora i mamy być im posłuszni? Nie, Bóg mówi, że mamy słuchać Jego głosu, chce mówić do nas osobiście, bez pośredników.

Takiego Boga, bliskiego, pełnego miłości Ojca, objawił nam Jezus Mesjasz. Do takiego Boga chcę się przybliżyć.
Dobry wybór