Zwycięskie życie

Pan rzekł do Mojżesza: Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. A ty wtedy powiesz do faraona: „To mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci: Wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał”.
Wj 4,21-23a

Wiecie też, że On ukazał się po to, aby zgładzić grzechy, a w Nim nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie wprowadza w błąd. Ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, jak On jest sprawiedliwy. Kto natomiast popełnia grzech, pochodzi od diabła, bo diabeł grzeszy od początku. Syn Boży ukazał się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
1 J 3, 5-8

W jednym wersecie Jan pisze, że Jezus objawił się po to, żeby zgładzić grzechy, a trzy wersety dalej, że Jezus objawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. Pojawia się więc proste równanie:

Grzechy = Dzieła diabła

Wszelki grzech ma swoje źródło w diable i jego knowaniach. Gdy zaczynam walkę z grzechem – nie ważne czy ze swoim, czy z grzechem wokół mnie – to zawsze wchodzę na teren przeciwnika – szatana. Stare Przymierze obrazuje uwolnienie od grzechu poprzez wyjście Izraelitów z Egiptu.

Egipt = Miejsce zniewolenia przez diabła = Grzech

Gdy Mojżesz  końcu zdecydował się pójść do Egiptu, by uwolnić braci Izraelitów, Bóg mu powiedział: „Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem”.

Gdy zatem jesteśmy posyłani, wzywani przez Pana do walki duchowej, do walki z grzechem, pamiętajmy, że reprezentujemy Królestwo Boże i że mamy władzę czynienia cudów wobec diabła. Mamy władzę, aby go pokonać, usunąć z naszego życia i z miejsc do których nas Bóg posyła. Mamy władzę wyzwolić ludzi z niewoli diabła, a on nie jest w stanie nam się sprzeciwić ani nas skrzywdzić. Apostoł Jan (w 1 J 4,4) mówi:

Wy, dzieci, od Boga jesteście i pokonaliście ich, bo Ten, który działa w was, jest potężniejszy od tego, który działa w świecie.

Uwierz temu co mówi Bóg i działaj zgodnie z tym, co mówi Bóg. Nie jesteś przegranym, nie musisz się bronić.

Jesteś zwycięzcą, bo Bóg czyni cię zwycięzcą, bo Bóg w tobie jest zwycięzcą!
Zwycięskie życie
Tagi: