Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodkom – ziemię opływającą w mleko i miód. Przyszli i wzięli ją w posiadanie, ale nie słuchali Twego głosu, nie postępowali zgodnie z Twym prawem, nie spełniali tego wszystkiego, co im nakazałeś.

Jr 32,22-23

Bóg ma dla każdego z nas „ziemię obiecaną” i On jedynie może nas w nią wprowadzić. Lecz sam fakt, że wejdziemy do naszej ziemi obiecanej, nie sprawi, że będziemy ulegli Jego Słowu. Miejsce przebywania tego nie sprawi. Jaki jest zatem sens wejścia do ziemi obiecanej, jeśli przez swoją samowolę nie będziemy potrafili korzystać z jej wszystkich wspaniałych zasobów?

Przyszli i wzięli ją w posiadanie, ale nie słuchali Twego głosu, nie postępowali zgodnie z Twym prawem, nie spełniali tego wszystkiego, co im nakazałeś.

Jesteśmy w szkole uległości i posłuszeństwa Słowu! Uczmy się zatem pilnie, abyśmy byli zdolni do korzystania w pełni z zasobów naszej „ziemi obiecanej”, gdy Pan nas do niej wprowadzi.

Ziemia obiecana,