Słowo i wizja od Pana dane dnia 11-08-2012, godz. 11:30

Niezgłębiona jest miłość Moja i troska o was. Gromadzę was w jedno ciało, jedną rodzinę i przyprowadzam przed oblicze, przed tron Ojca i mówię:

Oto oni Ojcze, oto ci których stworzyłeś z woli Twej, z pragnienia serca Twego, miłości Twej. Przyprowadzam ich do Ciebie, są Twoi, odkupieni, ocaleni, uratowani. Raduj się więc Ojcze! Radujmy się!

Czas się wypełnił, stało się!
Skończyło się – czas udręki się skończył!

Radujmy się więc wszyscy i weselmy, klaskajmy, krzyczmy, śmiejmy się, bo jesteśmy już wreszcie wszyscy razem. Alleluja, alleluja, alleluja.

Ucztę czas zacząć. Pan młody czeka, a wraz z nim orszak weselny.
Wprowadźcie oblubienicę, śpiewajmy radośnie, śpiewajmy i grajmy.
Ucztę czas zacząć. Zaczynajmy – oto czas radości.

Oblubienica Twa taka piękna,
czysta wspaniała, cała doskonała.
Suknia jej jakby z chmur białych utkana,
srebrnymi nićmi księżyca haftowana, gwiazdami wysadzana
a welon ze słońca na jej głowie.

c.d.n.

Wizja i Proroctwo