Troski

Liczyliście na wiele, lecz macie mało. A kiedy przynieśliście to do swojego domu, Ja i to rozproszyłem. Dlaczego? – wyrocznia PANA Zastępów. Ponieważ mój dom leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie troszczy się o własny dom. Dlatego niebo wstrzymało deszcz nad wami, a ziemia nie wydała swojego plonu.

Ag 1, 9-10

Każdy troszczy się o swój własny dom, podczas gdy dom Boży jest w ruinie. Każdy troszczy się własne sprawy, realizuje swoje własne plany, podczas gdy Boże sprawy, Boże plany są zapomniane.

Dlatego owoce naszych działań są marne!

Jezus nam przecież mówi:

Nie martwcie się o swoje życie – o to, co będziecie jeść i pić; ani o swoje ciało – o to, w co będziecie się ubierać (…)  O to wszystko zabiegają poganie. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.

Mt 6, 25-33, Łk 12,22-31

A zaraz potem nas przekonuje:

Nie bój się, mała trzódko, bo spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. Sprzedajcie swoje dobra i wspomóżcie potrzebujących! Sprawcie sobie sakiewki, które się nie zużyją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce.

Łk 12, 32-34

Apostoł Jan daje świadectwo o Jezusie – jak postępował, jaki dawał przykład swoją postawą – pisząc o Nim w swojej ewangelii:

Gorliwość o dom Twój pochłania mnie.

J 2, 17

Taka powinna być i nasza postawa!
Troski
Tagi: