sad nad swiatem

Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.

J 12,31

Sąd nad naszymi grzechami dokonał się dwa tysiące lat temu na wzgórzu Getsemani. Świat został wtedy osądzony, wszystkie brudy, grzechy i choroby ludzkie na świecie zostały włożone na barki Jezusa. A On je przyjął i pozwolił się nimi ubrudzić i skalać, bo Ojciec tak chciał, a Jezus doskonale pełnił wolę Ojca.

Ojciec z miłości do nas, ludzi, poświęcił własnego Syna, abyśmy mogli zostać uwolnieni od grzechu.

On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (2 Kor 5,21)

Jezus z miłości do nas, ludzi, stał się „ofiarą przebłagalną” za nasze grzechy – Jego krew obmyła nas z grzechów raz na zawsze.

Również dwa tysiące lat temu władca tego świata został wyrzucony precz. Skończyła się zatem era dominacji diabła nad światem, skończyła się niewola. Już nie muszę ulegać diabłu i grzechowi – mogę mu się sprzeciwić i powiedzieć, że przez krew Jezusa zostałem usprawiedliwiony.

Władcą tego świata już nie jest diabeł – został wyrzucony precz. Władcą tego świata jest Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek, a w nim również każdy z nas, synów człowieczych, ludzi wierzących, którzy przyjęliśmy Jego łaskę usprawiedliwienia.

A zatem:

Mocni w wierze przeciwstawiajmy się diabłu! (1 P 5,9)

Poddajmy się Bogu i przeciwstawiajmy się diabłu, a odstąpi od nas. (Jk 4,7)

Sąd nad światem
Tagi: