Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a chwała Twoja nad ich synami! A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych!

Ps 90, 16-17

Zgodnie z zachętą daną w psalmie, prosiłem dziś Pana usilnie o to, żebyśmy mogli oglądać Jego dzieła, byśmy mogli oglądać Jego chwałę nad naszymi dziećmi, zarówno biologicznymi jak i duchowymi. Prosiłem również usilnie, żebyśmy mogli doświadczać Jego trwałej dobroci nad naszym życiem, żeby się to wyrażało w błogosławieniu i wspieraniu pracy naszych rąk i rozwoju naszych dzieł (chodzi o nasze wszystkie biznesy, o fundację, o Pastwisko itd.).

I wiem, że zostałem wysłuchany – traktuję to zatem jako obietnicę. Dlatego wstaję i biorę się do pracy, i zrobię wszystko, żeby odebrać od Pana to błogosławieństwo, które mi obiecał.

Modlitwa i czyn