rozpalanie ognia

Zobacz, jak z małego ognia, z jednego płomienia, Bóg potrafi rozpalić wielkie ognisko, którego żar roznosi się wszędzie.

Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć. (1 Krn 28,9)

Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opuścicie, i On was opuści. (2 Krn 15,2)

Aby być w trwałej relacji z Bogiem, potrzebny jest nasz wysiłek = poszukiwanie Jego obecności. Bóg nie chce, aby Mu służyć, ale żeby Go szukać, żeby mieć serce nastawione jak radar na Niego.

To jest prawda, którą zastosowali pierwsi uczniowie Jezusa.

Jan Chrzciciel, który zobaczył Jezusa, wskazuje Go Janowi i Andrzejowi:
Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto Baranek Boży!”. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego szukacie?”. Oni rzekli: „Rabbi – to znaczy nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, zobaczcie”. ( …) Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra.

Andrzej i Jan wskazują Jezusa Szymonowi:
Odszukał on najpierw swego brata, Szymona i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. ( … )

Gdy Jezus powołał Filipa, ten zaraz poszedł do Natanaela i powiedział mu o Mesjaszu:
A Filip pochodził z Betsaidy, czyli z tej samej miejscowości, co Andrzej i Piotr. Filip spotkał Natanaela i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa”. Na to odrzekł Natanael: „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?”. Filip jednak odparł: „Chodź i sam zobacz”.

J 1,35,51

Bóg chce się nam objawiać, chce byśmy Go szukali, bo chce się nam dać poznać. Jezus sam o tym zapewnia, gdy mówi:

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Łk 11,9-13; Mt 7,7-11

Jezus pragnie, żebyśmy mieli w sobie żar Jego Ducha i żeby ten żar rozpalał innych:

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął.

Łk 12,49

Kto Go szuka, ten go znajdzie i zapali się od Niego żarem Jego miłości
Rozpalanie ognia
Tagi: