Bog mieszka we mnie

Jeśli wierzysz, że Bóg jest tylko w hostii, tylko w Najświętszym Sakramencie, tylko w kościele w tabernakulum, to nie będę się z tobą spierał. Jeśli sądzisz, że ten Bóg, który na co dzień jest z tobą, jest słabszy, niepełny, lub inny od tego, który jest obecny w Sakramentach, to nie będę się z tobą spierał.

Ale przeczytaj i rozważ co mówi Bóg przez Jezusa i pierwszych apostołów:

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co jest na nim, jest władcą nieba i ziemi. Dlatego nie mieszka w świątyniach zbudowanych przez ludzi. Nie oczekuje żadnej posługi od człowieka, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż On sam każdemu daje życie, tchnienie i wszystko. ( … ) bo rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. «Jesteśmy z Jego rodu».

Dz 17,24-25.28

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście!

1 Kor 3,16-17

Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? ( … ) kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. ( … ) Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

1 Kor 6, 15-20

Jezus jej odrzekł: „Wierz mi, kobieto. Oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. ( … ) Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w Duchu i w prawdzie”.

J 4,21-24

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.

J 14,23

Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Ja nie lekceważę łaski Boga.

Gal 2,20-21

A na koniec dobra rada św. Pawła

– praktyka płynąca z wniosków, jakie on wyciągnął, znając wyżej wymienione prawdy:

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi (a nie siłą swoich własnych przekonań). ( … ) Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (tzn. nie po cichu, w swoich myślach, ale napełnieni Duchem Świętym). Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej!

Ef 6,10-18

Bóg mieszka we mnie
Tagi: