zwyciestwo

Podczas zgromadzenia duch PANA zstąpił na Jachazjela ( … ) i powiedział on: „Słuchajcie z uwagą wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy oraz ty, królu Jozafacie. Tak mówi do was PAN: Nie bójcie się i nie lękajcie tej potęgi, bo nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg! ( … ) Nie wy będziecie tam walczyć, bądźcie jednak w gotowości, zajmijcie pozycje i patrzcie, Judo i Jerozolimo, jak PAN was wybawia. Nie bójcie się i nie trwóżcie! Jutro wyruszcie im naprzeciw, a PAN będzie z wami”. Jozafat pokłonił się twarzą do ziemi, a wraz z nim upadła przed PANEM cała Juda i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, aby oddać pokłon PANU. Wówczas lewici pochodzący z rodów Kehatytów i Korachitów zaczęli wielbić PANA, Boga Izraela bardzo donośnym głosem. ( … ) „Zaufajcie PANU, Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni! Zaufajcie Jego prorokom, a zwyciężycie”. ( … ) Gdy zaczęto wznosić radosne śpiewy uwielbienia, PAN przygotował zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir idących przeciwko Judzie i doszło pomiędzy nimi do bitwy. ( … ) Gdy wojsko judzkie przybyło na miejsce, skąd było już widać pustynię, zobaczyli mnóstwo trupów leżących na ziemi. Nikt nie uszedł z życiem.

2 Krn 20,14-24

W walce duchowej to Jezus walczy za nas. My mamy tylko stawić się w miejscu bitwy, stanąć odważnie wobec przeciwnika – diabła i uwielbiać Pana i ogłaszać Jego zwycięstwo, bo to Duch Święty, który w nas przebywa sam walczy w nas i to Jego zwycięstwo działa w nas. Zaufajcie PANU, Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni! Zaufajcie Jego prorokom, a zwyciężycie. Mówi o tym również Psalm 118 – to hymn o Mesjaszu, który właśnie tak postępował. Zaufał Ojcu i zwyciężył, a dla nas stał się Bramą do zwycięstwa.

Jezus zwyciężył!
On sam wystarczy
Tagi: