Bóg staje w Bożym zgromadzeniu i wśród bogów rozsądza. Dokądże będziecie orzekać bezprawie i rozstrzygać na korzyść bezbożnych? Brońcie biedaka i sierotę, pokornemu i nieszczęsnemu przyznajcie rację. Uwolnijcie biedaka i uciśnionego, wyrwijcie go z rąk bezbożników! Lecz oni nic nie wiedzą ani nie rozumieją; błąkają się w ciemnościach. Zostaną poruszone wszystkie fundamenty ziemi.

Ja mówię: Jesteście bogami oraz synami Najwyższego.

Ps 82, 1-4 i 6

To słowa skierowane do nas, ludzi wierzących, do ludzi, którym Bóg przekazał autorytet synów Bożych. Te słowa, to wezwanie do aktywnej walki, do aktywnego korzystania z autorytetu i Bożej władzy nad siłami ciemności, które przekazał nam Bóg w Jezusie. To nasze zadanie:

 • Ujmować się za sierotą.
  Sierotą jest ten, kogo diabeł pozbawił więzi z Ojcem – synostwa Bożego.
 • Ujmować się za uciśnionym.
  Uciśniony to ten, kogo diabeł gnębi chorobami, niepowodzeniem, nieszczęściami, biedą materialną itp.
 • Wymierzać sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu.
  Wymierzanie sprawiedliwości, to ogłaszanie nad ofiarami diabła, że Jezus oddał za nich życie, że ich wykupił z władzy diabła i że ich usprawiedliwił. To duchowe okrywanie ich płaszczem sprawiedliwości, wkładanie na ich rękę pierścienia synostwa, a na ich nogi sandałów oddzielających od tego, co światowe.
 • Uwalniać uciśnionego.
  Uwalnianie uciśnionego to głoszenie Dobrej Nowiny i przyprowadzanie ludzi uciśnionych przez diabła do Jezusa.
 • Uwalniać nędzarza.
  Nędzarzem jest ofiara diabła i jego demonów, którzy okradają ludzi z godności dzieci Bożych.

Bóg nam mówi prawdę o naszym autorytecie w Jezusie Chrystusie:

Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego. (Ps 82, 6)

Na ten fragment powołuje się Jezus, gdy walczy Słowem z uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Gdy więc inni będą cię chcieli kamienować, bo twierdzisz, że jesteś synem Bożym i wiesz, że masz Boży autorytet, wówczas odpowiedz im to co odpowiedział Jezus faryzeuszom:

Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

J 10,34-38

My, ludzie wierzący, nie jesteśmy w tej armii szeregowcami bez władzy i oręża.

 • Mamy autorytet Boży,
 • Mamy władzę duchową w Jezusie,
 • Mamy oręż Boży.
Zatem DO DZIEŁA!

Już nie musisz prosić Ojca, żeby czegoś dokonał w sferze duchowej. On już tego dokonał – wyposażył ciebie w autorytet syna (córki) Boga i w oręż Słowa. Krocz za Jezusem i – tak jak On – pełen Ducha Świętego, pełen Jego żaru, niszcz dzieła diabła (1 J 3,8).

Zamiast zwracać się do Boga z prośbami, zacznij zwracać się do diabła i jego demonów z rozkazami!
Psalm 82
Tagi: