A Salomon odrzekł: Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca.

1 Krl 3,6

Dawid postępował wobec Boga:

  • szczerze,
  • sprawiedliwie,
  • w prostocie serca.

Taka jego postawa, zdaniem Salomona, syna Dawida, była związana z wielką łaską u Boga. Spróbujmy pokrótce scharakteryzować te trzy cechy charakteru Dawida w relacji z Bogiem.

Szczerość

Jestem kim jestem, znam swoje ograniczenia, swoje miejsce, znam swoje wady i zalety. Nie udaję kogoś, kim nie jestem. Nie próbuję zaimponować Bogu i ludziom. Nie gram żadnej roli. Gdy się raduję – robię to całym sobą, gdy się smucę – robię to całym sobą. Pokazuję Bogu wszystkie swoje emocje – pozytywne i negatywne. Nie udaję przed Nim świętoszka, nie udaję pobożnego, religijnego człowieka wobec Boga, i gdy przebywam w obecności innych ludzi. Jestem taki sam, gdy przebywam z Nim na osobistej modlitwie, taki sam, gdy przebywam z ludźmi wierzącymi i taki sam, gdy pracuję, odpoczywam, zajmuję się rodziną, przebywam z ludźmi niewierzącymi.

Sprawiedliwość

Dobro nazywam dobrem, a zło nazywam złem. Przyznaję się do swojego grzechu, do swoich słabości, niedoskonałości. Uznaję zalety i obdarowanie innych i nie dyskredytuję ich. Przyznaję się do swoich błędów, nie usprawiedliwiam się, nie wybielam – Bóg i tak wszystko wie. Uznaję swoje zalety, nie pomniejszam ich. Wiem kim jestem w Bogu i unikam zarówno wywyższania się, jak i fałszywej pokory.

Prostota serca

Ufam Bogu tak, jak dziecko ufa rodzicom. Uznaję za prawdę to, co mówi Bóg. Uznaję Go za stwórcę wszystkiego i uznaję, że Bóg panuje nad wszystkim, nic mu nie umyka, wie co robi. Uznaję, że Bóg wie lepiej niż ja, kocha mnie bardziej niż ja sam się kocham, kocha ludzi bardziej niż ja, jest zaangażowany w dobro innych ludzi bardziej niż ja. Wiem, że wszystko Jemu zawdzięczam, że wszystko pochodzi od Niego (cóż mam, czego bym nie otrzymał). Wiem, że Bóg panuje nad okolicznościami, jest dobry, kieruje się miłością we wszystkich swoich dziełach. Wiem, że Bóg chce mojego dobra i zrobi wszystko, żebym je otrzymał. Ufam Ojcu.

Dawid wobec Boga
Tagi: