Tak mówi PAN: Kto pozostanie w tym mieście – umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto wyjdzie do Chaldejczyków – przeżyje, ocali swoje życie i będzie żył. Tak mówi PAN: Na pewno miasto to będzie wydane w ręce króla babilońskiego i zostanie zajęte przez jego wojsko”. Wtedy dostojnicy powiedzieli do króla: „Ten człowiek musi umrzeć, bo przez swoje słowa osłabia ducha ostatnich obrońców tego miasta i całego ludu. Temu człowiekowi nie chodzi o pomyślność ludu, ale o jego zgubę”.  (Jr 38,2-4)

Żołnierze Dawida zaczęli szeptać do niego: „To jest właśnie ta chwila, o której mówił ci PAN: «Oto Ja wydam twojego nieprzyjaciela w twe ręce, a ty będziesz mógł mu zrobić, co uznasz za słuszne»”. [Dawid] więc powiedział do swoich towarzyszy: „Niech mnie PAN zachowa, bym miał podnieść rękę na mego pana i pomazańca PANA. Przecież to jest pomazaniec PANA!”. (1 Sm 24, 5 i 7)

Bóg nie myśli jak człowiek.

Boże drogi są inne niż drogi człowieka. Myślenie Boże często pozostaje w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem. Gdy człowiek stara się, bez Ducha Bożego, własnym rozsądkiem, rozpoznać znaki czasu, może popełnić wiele błędów o katastrofalnych czasem skutkach.

Bo moje myśli nie są waszymi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami- wyrocznia PANA. Bo jak niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje górują nad waszymi, a moje myśli nad waszymi myślami!

Iz 55, 8-9

Dlatego należy z pokorą podchodzić do rozeznawania woli Bożej. Nie zawsze to, co dobre w oczach człowieka jest dobre w oczach Bożych.

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.

Prz 3,3-5

Głupotą jest postępować jak Sedecjasz (Jr 38), który co raz zmieniał decyzje, słuchając różnych, mówiących sprzeczne rzeczy doradców. Nie brakowało mu ludzkich doradców, ale i tak skutek jego decyzji był dla niego tragiczny! Sedecjaszowi brakowało modlitwy, brakowało doświadczenia w rozpoznawaniu, rozróżnianiu Słowa Bożego. Przekazane przez proroka Jeremiasza Słowo Boże traktował na równi ze słowami ludzkimi, przekazanymi przez swoich doradców. Stąd chaos w jego głowie i ciągłe wątpliwości.

Jedynym sposobem na podobny chaos w naszych głowach jest stałe, codzienne przebywanie ze Słowem Bożym na modlitwie i czytaniu Biblii.

Nie polegaj na swoim rozsądku,
Tagi: