Psalm Dawida. PAN rzekł do mojego Pana: „Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów jako podnóżek pod twoje stopy”. Niech PAN rozciągnie z Syjonu moc twego berła! „Panuj nad wrogami twymi! Tobie dana jest władza w dniu twej potęgi we wspaniałej świątyni. Z łona przed jutrzenką zrodziłem cię jak rosę!”. PAN przysiągł i nie będzie żałował: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. PAN po twojej prawej stronie zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, doliny wypełni zwłokami, zetrze wiele głów na ziemi. Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę.

Ps 110

Te słowa w kontekście Gal 2,19-20:

Ja przez Prawo umarłem dla Prawa, aby żyć dla Boga. Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

oraz zapewnienia danego nam przez zmartwychwstałego Jezusa (Mt 28,20):

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

oznaczają, że obietnica z Psalmu 110 dotyczy również mnie, wierzącego.

Moim przeznaczeniem, jako wierzącego, jest zasiąść po prawicy Boga w autorytecie Jezusa Chrystusa i oglądać nieprzyjaciół pod moimi stopami. Bóg sam ich tam umieszcza! Moim dziedzictwem, jako wierzącego, jest panowanie w mocy Mesjasza (berło z Syjonu) nad moimi nieprzyjaciółmi – diabłem i jego demonami. I mam to wszystko za darmo, z łaski, dzięki Jezusowi i Jego ofierze na krzyżu!

Alleluja!

Moje dziedzictwo
Tagi: