Ponieważ:

Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma. Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. ( … ) Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego (Ps 36,2-5)

a potem:

Zło w jego ustach było słodkie, trzymał je pod swoim językiem, ochraniał je i nie chciał porzucić, umieścił na podniebieniu. (Hi 20,12-13)

skutkiem tego:

Nie zobaczy już strumieni oliwy ani potoków płynących mlekiem i miodem. (Hi 20,17)

Mówiąc inaczej: człowiek nieprawy staje się prostu ślepy na łaski płynące od Boga. Przestaje je widzieć, zauważać.

Grzech powoduje ślepotę
Tagi: