milosnik zycia

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia. Pan za mnie wszystkiego dokona.

Ps 138,7-8a

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia.

Flp 2,13-16a

To Ty jesteś moim życiem, Ojcze.
Ty dałeś mi życie i je podtrzymujesz swoim Słowem.
To Ty we mnie jesteś źródłem wszystkich pragnień zgodnych z Twoją wolą i Ty dajesz mi siły na ich realizację.
Ty jesteś źródłem dobra we mnie, Ty jesteś źródłem światła we mnie.
To Ty sprawiasz, że jaśnieję pośród narodu zepsutego i przewrotnego i Ty świecisz we mnie dla innym.
Ty jesteś źródłem miłości we mnie.
To Ty jesteś we mnie źródłem wody żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu.

A wszystko to czynisz z miłości – radujesz się wyświadczając mi dobrodziejstwa.

Bo przecież Ty jesteś Miłością, MIŁOŚNIKU ŻYCIA

My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.

Flp 3,3

Miłośnik życia
Tagi: