dziekczynienie

O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Flp 4,6-7

Jeśli czegoś potrzebuję, proszę o to Ojca. Jak dziecko idę do swojego Taty i proszę. I przez wiarę od razu dziękuję, że otrzymałem.

Jeśli nie miałbym pewności, że Tato spełni moją prośbę, to po co w ogóle miałbym do Niego przychodzić? Ale jeśli wiem, że jest dobry i – jak sam wielokrotnie zapewniał w Ewangeliach – chce nam dawać gdy Go prosimy, wówczas mam w sercu od razu dziękczynienie. Więc często zamiast o coś prosić, po prostu zaczynam Ojcu dziękować za to, co od Niego otrzymam. Bo –  znając serce Ojca – jestem pewny otrzymania tego, o co Go prosiłem.

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia!
Dziękczynienie
Tagi: