Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi.
Hbr 13,8-10

Jeśli pokarm duchowy, który spożywam, nie daje mi wzrostu, nie daje mi pożytku, to należy zmienić duchową dietę.

Jeśli pobożność, którą praktykuję, nie przynosi zmiany we mnie, nie przybliża mnie do Pana, to powinienem zmienić pobożność.

Jeśli jedna metoda nie przynosi spodziewanego skutku – zmieniam ją na inną.

Bo nie sposób wyrażania pobożności daje klucze do Królestwa, ale miara miłości w moim sercu, to czy nauczyłem się kochać i wynikająca z tego świętość.

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.
Hbr 12,14

Duchowa dieta
Tagi: