I Samuel zapytał: Co uczyniłeś? Saul odpowiedział: Ponieważ widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie, że ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a Filistyni zgromadzili się w Mikmas, wtedy powiedziałem: Oto Filistyni zstąpią na mnie do Gilgal, a ja jeszcze nie zjednałem sobie Pana. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie. Samuel powiedział do Saula: Głupio postąpiłeś. Nie zachowałeś przykazania Pana, swego Boga, które ci nadał. PAN bowiem teraz utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem aż na wieki. Lecz teraz twoje królestwo się nie ostoi. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca i Pan ustanowił go wodzem nad swoim ludem, gdyż nie zachowałeś tego, co ci Pan rozkazał.
1 Sm 13,11-14

Saul przechodził próby. Bóg sprawdzał, czy jest Mu uległy, czy przyjął szczerze namaszczenie Ducha i zrozumiał sercem, że  już nie potrzebuje żadnych rytualnych, liturgicznych „przebłagań” aby zdobyć przychylność Pana, bo Bóg mu obiecał, że zawsze będzie z nim.

Czyń wszystko, co zdoła zrobić twoja ręka, gdyż Bóg jest z tobą.
(1 Sm 10,7)

Saul nie przeszedł próby. Pomimo proroctwa Samuela i namaszczenia Duchem, nie potrafił się pozbyć „starego człowieka”, dalej uważał, że Pan jest jakimś dalekim, czyhającym na ludzkie błędy bożkiem, którego trzeba przebłagać jakąś ofiarą, żeby sprzyjał temu co sobie Saul zamierzył.

Bóg dotyka również serca Saula i bada, co jest dla niego najważniejsze. Czy to co sądzą o nim inni ludzie, czy to co sądzi o nim Bóg? Czy kieruje się w życiu opinią innych ludzi, czy wbrew opinii ludzkiej stara się być uległy Bogu? To tak, jakby Bóg pytał Saula: czy mogę na tobie polegać?

I mnie mój Bóg pyta o to samo:

Czy mogę na tobie polegać? Bo mam do uratowania paru ludzi wokół ciebie, ale czy mogę polegać na tobie, że mi w tym pomożesz i się nie cofniesz?

Ezechiel miał w swojej wizji taką sytuację, gdy Pan szukał człowieka, aby naprawił mur i stanął w wyłomie – ale nie znalazł żadnego!

I szukałem wśród nich męża, który by naprawił mur i stanął w wyłomie przede mną w obronie ziemi, abym jej nie zniszczył. Ale nie znalazłem żadnego.
Ez 22,30

Ludzie wciąż zawodzą Boga. W ustach mamy pełno wzniosłych deklaracji, ale gdy przychodzi próba, uciekamy jak apostołowie w ogrodzie Getsemane. To smutne.

Połóż Panie na mnie swoje ręce i namaść mnie, abym był wierny, wytrwały i stabilny. Żebym trwał przy Tobie, nasiąkał Twoim zapachem, nasycał się Twoim światłem.

Światło jest zasiane dla sprawiedliwego i radość dla tych, którzy są prawego serca. Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając o jego świętości.
Ps 97,11-12

Czy mogę na tobie polegać?