Przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi PAN. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi PAN: Mój Duch, który jest w tobie, i moje słowa, które włożyłem w twoje usta, nie odstąpią od twoich ust ani od ust twego potomstwa, ani od ust potomków twego potomstwa, mówi PAN, odtąd aż na wieki.
Iz 59,20-21

To jest moje przymierze jakie Pan zawarł ze mną. To jest moja tożsamość i to są moje trwałe obietnice.

Jestem Twój, Ojcze i w Twoich rękach jestem kształtowany na obraz Syna – Jezusa Chrystusa. Twoje obietnice są nieodwołalne, więc przez wiarę wyglądam ich spełnienia.

Twoje obietnice są nieodwołalne