Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie zostali posłani. Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci jak ptak pisklęta pod skrzydłami, ale wy nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie opuszczony. Mówię wam, nie ujrzycie Mnie już, aż nadejdzie czas, że powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”.

Łk 13, 34-35

Dziś Jezus ponawia to proroctwo, to ostrzeżenie, ale tym razem do naszych kościołów, zgromadzeń i różnych denominacji chrześcijańskich.

Ostrzeżenie
Tagi: