Saul, przyszły król Izraela, usłyszał proroctwo Samuela, gdy ten namaszczał go na wodza nad Izraelem. Wagę tego namaszczenia i proroctwa Bóg potwierdził znakami, które zapowiedział Saulowi. Samuel zapowiedział Saulowi:

Wtedy zstąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi, i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki spełnią się na tobie, czyń wszystko, co zdoła zrobić twoja ręka, gdyż Bóg jest z tobą.

1 Sm 10,6-7

Innymi słowy:
Gdy zstąpi na ciebie Duch Pana, gdy przyjmiesz chrzest Duchem Świętym, nie będziesz potrzebował ludzkiego pośrednika do Boga, bo Pan właśnie doprowadził cię do bezpośredniej z Nim relacji.

Nie musisz również od tego momentu wciąż pytać się Boga: „co mam robić?”, bo Bóg jest z tobą! Czyń co zdołasz, podejmuj decyzje i działaj, bo na pewno Pan jest z Tobą.

Nie potrzebujesz ludzkiego pośrednika