Oto nadszedł koniec ciemięzcy! Nastał kres zuchwalstwa. PAN złamał rózgę złoczyńców, zmiażdżył berło tyranów. ( … ) Odetchnęła, odpoczęła wreszcie cała ziemia, krzyknęła z radości. ( … ) Jakże runąłeś aż z nieba, jaśniejąca gwiazdo, synu jutrzenki? Na ziemię cię powalono, zdobywco tylu narodów! Przecież mówiłeś w swym sercu: „Do nieba się wzbiję, ponad gwiazdy Boga wzniosę swój tron! Zasiądę na górze zgromadzeń, na samych krańcach północy! Wstąpię na szczyty obłoków, podobny do Najwyższego!”. Lecz strącony zostałeś do krainy umarłych, na samo dno otchłani!. Ci, którzy cię ujrzą, wzrok utkwią w tobie i zastanowią się nad tobą: „Czyż to nie ten, który trząsł ziemią i burzył królestwa?”.

Iz 14,4-16

Określenia „jaśniejąca gwiazda” i „syn jutrzenki” wskazują na anioła światłości, Lucyfera. Więc to super, że jego upadek został ogłoszony przez Izajasza. Co zresztą wykonało się w dniu, gdy Jezus oddał życie na krzyżu i o czym dzień wcześniej Jezus zapowiadał w słowach:

Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.

J 12,31

Jezus powiedział na krzyżu: „WYKONAŁO SIĘ”, więc tak się stało! A ponieważ trwam w Jezusie a On we mnie, zgodnie z prawdą, którą przedstawił święty Paweł:

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

Gal 2,20

więc diabeł już nie ma do mnie żadnych praw. Mesjasz, Pomazaniec Boży, zmartwychwstał we mnie i żyje. W Jezusie jestem synem Bożym i jestem mocny mocą Jego potęgi!!!

Moja jest słabość, ale Chrystus we mnie jest mocny!

 

Mocny Chrystus
Tagi: