I wyruszył król pieszo, a za nim cały jego dom. Pozostawił jednak król dziesięć nałożnic, aby pilnowały pałacu.

2 Sm 15,16

Po co staremu Dawidowi 10 nałożnic?

Dawid, jak inni królowie epoki, używał życia – był hedonistą. Nie rozumiał (bo nie było jeszcze Jezusa) czym jest przymierze między mężczyzną i kobietą. Rozumiał jedynie (jak wielu mężczyzn myśli do dziś), że kobieta jest przyjemnością daną mężczyźnie przez Boga, więc czerpał z tego pełnymi garściami. Jego synowie na to patrzyli i w takim hedonizmie wzrastali. Dlatego Salomon, który został królem po Dawidzie, miał ponad 1000 nałożnic, mnóstwo sług, niewolników i niewyobrażalne bogactwo. Mógł sobie na wszystko pozwolić, dlatego w końcu jego dusza stała się zblazowana i mówił: „wszystko jest marnością”.

Owszem, Bóg błogosławił Dawida, a po latach zaciskania pasa i poniewierki, dał mu lata obfitowania. Ale to obfitowanie materialne, wynik hojności Boga, rozleniwiły serce Dawida. Miał wiele nałożnic, siedział w swym pałacu i używał życia, podczas gdy jego żołnierze prowadzili wojny. W końcu wyciągnął rękę po cudzą żonę zabijając jej męża.

Jak korzystać z obfitości Bożej i nie popełniać błędu Dawida?

Pytanie jest ważne, bo jak widzimy na przykładzie Dawida, czy Salomona, ale również na przykładzie wielu ludzi wokół nas – obfitość może rozleniwić serce człowieka. I nie chodzi tu tylko o obfitość materialną, ale również o autorytet, władzę, umiejętność, obfitość inteligencji, obfitość charyzmatów, obfitość owocnego chrześcijańskiego życia. Bo od wszystkich przyjemności można się uzależnić.

Wydaje się, że jedyną drogą, żeby umiejętnie korzystać z obfitości Bożej, aby poprzez obfitowanie oddawać chwałę Bogu, jest ćwiczenie się w pokorze i dawanie!

Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? (1 Kor 4,7)

Żyj tak, żeby nie być zbiornikiem gromadzącym obfite dary Boże dla siebie, ale kanałem, który przenosi te dary na innych, kanałem, przez który Boża obfitość może przepływać do innych!

Taki był Jezus.

Nie zatrzymywał nic dla siebie, wszystko co otrzymał od Ojca rozdał uczniom, a na koniec oddał swoje życie, aby inni mogli obfitować.

Dziesięć nałożnic,
Tagi: