Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam? Wybacz, Panie mój! – odpowiedział Mu – jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. (16) Pan mu odpowiedział:
Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów, jakby to był jeden mąż.

Sdz 6:14-16

Dzieło, które ja mam do wykonania w moim życiu, chce wykonać we mnie Bóg. Dlatego wystarczą siły, które mam, moc, którą mam i zasoby, które posiadam. Niczego mi nie brakuje, żeby dokonać  w życiu tego, do czego Bóg mnie powołuje.

Błogosławiony, która uwierzył, że spełnią się słowa powiedziane od Pana.
Łk 1,45

Czyż nie Ja cię posłałem?
Tagi: