Ich potomstwo będzie znane wśród pogan, a ich potomkowie pośród ludów; wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są potomstwem błogosławionym przez Pana.
Iz 61,9

Czy moje potomstwo, moje dzieci fizyczne i duchowe, moi uczniowie, są takimi ludźmi, że wszyscy, którzy na nich patrzą, dostrzegają błogosławieństwo Boże?

Myślę, że to się już dzieje, a będzie tego jeszcze więcej.

Błogosławionowe potomstwo