Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.

1 P 1,11

Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im.

Dz 16,6-7

Duch Święty w którym zostaliśmy zanurzeni, który na nas zstąpił i w nas zamieszkuje, jest Duchem Jezusa, Duchem Mesjasza. Gdy modlę się językami, to Duch Jezusa mówi we mnie do Boga Ojca. To tak, jakby Jezus, który we mnie przebywa, rozmawiał z Ojcem używając mojego ciała i mojego języka.

Alleluja, nie będę zabraniał Jezusowi korzystać z mojego języka, gdy chce rozmawiać ze Swoim Ojcem w Niebie – nie będę się wzbraniał przed modlitwą językami.

Modlitwa w językach
Tagi: