Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. (10) Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym.

Rz 10,9-10

Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia w oczach Bożych. Natomiast do pełni zbawienia jest potrzebne wyznawanie tej wiary ustami, czyli świadczenie o Jezusie.

I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie: „Teraz nadeszło zbawienie, moc i królowanie naszego Boga, i panowanie Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci. On oskarżał ich przed naszym Bogiem w dzień i w nocy, lecz oni go pokonali dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa.

Ap 12,10-11

Oskarżyciel – diabeł – został strącony, pozbawiony władzy na ziemi. Tę władzę przejął Jezus Chrystus, a my zwyciężamy diabła i jego demony dzięki Krwi Baranka i dzięki świadczeniu innym ludziom o naszym spotkania z Jezusem i o tym co On uczynił w nas. Nie mogę nie mówić, nie mogę zamknąć ust, muszę mówić o tym, co uczynił dla mnie Bóg i wyznawać wobec innych, jak wspaniałego poznałem Boga.

Wyznawanie wiary
Tagi: