Bóg cierpliwie nas wychowuje na dorosłych, odpowiedzialnych synów Bożych. Chce, żebyśmy byli tacy, jakim On sam jest.

Bo On jest odpowiedzialny za swoje decyzje. Wziął odpowiedzialność za decyzję stworzenia istoty – człowieka, który ma wolną wolę – jak On, Bóg, i która może w związku z tym dokonywać niewłaściwych decyzji, prowadzących do śmierci. Wziął odpowiedzialność za człowieka, gdy wychowywał go za pomocą Prawa i przekonywał go, że nie jest w stanie sam, o własnych siłach dojść do zbawienia. Wziął odpowiedzialność za swoją decyzję zbawienia człowieka. A dowody tej odpowiedzialności nosi do dziś na grzbiecie, przebitych stopach, dłoniach i przebitym boku Syn Boży – Jezus Chrystus. Bóg Ojciec nie zawahał się, z miłości do nas, posłać swojego Syna na mękę i śmierć. Nie myślał o Sobie, myślał o nas. A Syn Boży nie zawahał się pójść na krzyż i dobrowolnie, z miłości do nas, oddał życie jako ofiara przebłagalna za nasze grzechu. Nie skupiał się na sobie, zrobił to dla nas.

Bóg wiedział, że nie jesteśmy w stanie sami przejść z miejsca niewoli – grzechu, do miejsca wolności – synostwa Bożego. Dlatego Mesjasz musiał cierpieć, dlatego posłał do naszego wnętrza Swojego Świętego Ducha, który odtąd woła w nas: „Abba Ojcze”. Bóg bierze odpowiedzialność za swoje decyzje.

Bóg nie myśli o sobie!
Odpowiedzialność
Tagi: