Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.

1 Kor 9,19

Proboszcz, czy pastor, żyjąc z dziesięcin, z kolekty zebranej od wiernych, członków kościoła, uzależnia się od nich  i przestaje być w pełni wolny.

Paweł, rezygnując z tej „zależności”, mógł swobodnie pełnić wolę Pana tam, gdzie go Pan posłał. Nie był przywiązany ani do miejsca, ani do ludzi, tzn. nie był zależny ani od miejsca, ani od ludzi.

Dziesięcina
Tagi: