Potem kapłan Eleazar przemówił do wojowników, którzy wzięli udział w bitwie: Tak brzmi nakaz prawa, które Jahwe oznajmił Mojżeszowi: Tylko złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę i ołów, [to znaczy] to wszystko, co nie niszczeje w ogniu, macie „przeprowadzić” przez ogień, aby stało się czystym. [Ponadto] jednak musi to zostać uwolnione od skazy przez wodę oczyszczenia. Wszystko zaś to, co niszczeje w ogniu, macie „przeprowadzić” przez wodę. W siódmym dniu wypierzecie też swoje szaty i będziecie czyści. Potem możecie iść do obozu.”

Izraelici oczyszczali się albo przez zanurzenie w ogniu (rzeczy metalowe), albo przez zanurzenie w wodzie (odzież, skóra itp.). To jakby źródło chrztu (czyli zanurzenia) wodą i ogniem, którego miał dokonać Mesjasz, jak o tym mówi Jan Chrzciciel: „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. (Mt 3,11)

Chrzest wodą i ogniem
Tagi: